Trang chủ
D3 GamesGames
DiaryNhật ký
Music ZoneMusic Zone       
Album ảnh
StatisticsThống kê
SmilieslistSmilies
StaffĐội ngũ điều hành
Site HistoryGhi nhận kết quả
Danh sách thành viênDanh sách thành viên  
Trợ giúpTrợ giúp 
Đăng kýĐăng ký
Thông tin cá nhânThông tin cá nhân
Đăng nhập để đọc tin nhắnĐăng nhập để đọc tin nhắn
Đăng nhậpĐăng nhập

BBCode Guide
Giới thiệu
BBCode l gì ?

Định dạng Text
Tạo chử đậm, nghiêng và gạch dưới
Thay đổi màu chữ và kích thước chữ
Kết hợp các thẻ với nhau

Tạo danh sách
Tạo danh sách không c n thứ tự
Tạo danh sách có thứ tự

Tạo liên kết
Liên kết đến 1 trang web khác
Liên kết đến 1 địa chỉ email
Liên kết 1 địa chỉ URL với 1 hình ảnh

Hiển thị hình ảnh trong bài gửi
Thêm hình ảnh vào bài gửi

Các định dạng chữ khác
Kèm Trích dẫn vào thông điệp trả lời
Chèn Mã nguồn vào thông điệp: 

 

Giới thiệu
BBCode l gì ?
BBCode l những mã HTML đặc biệt được người phát triển xây dựng giúp bạn có thể dễ d ng định dạng văn bản trong quá trình soạn thảo. Bạn có quyền sử dụng chức năng n y hay không phụ thuộc v o Ban điều h nh.
Trở về đầu trang

Định dạng Text
Tạo chử đậm, nghiêng và gạch dưới
 • Tạo chử đậm bằng cách dùng thẻ [b][/b], thí dụ:

  [b]Xin chào[/b]

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Tạo chử có gạch dưới bằng cách dùng thẻ [u][/u], thí dụ:

  [u]Xin chào[/u]

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Tạo chử nghiêng bằng cách dùng thẻ [i][/i], thí dụ:

  [i]Xin chào[/i]

  Sẽ trở thành Xin chào

Trở về đầu trang
Thay đổi màu chữ và kích thước chữ
 • Để xác lập màu chữ, bạn có thể dùng thẻ [color=][/color] với các tên màu như: red, blue, yellow... hay với mã màu như: #FFFFFF, #000000. Thí dụ:

  [color=red]Xin chào[/color]

  Hay

  [color=#FF0000]Xin chào[/color]

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Thay đổi kích thước chữ bằng cách dùng thẻ [size=][/size] với các số thể hiện giá trị tính theo pixel, từ 1 (nhỏ đến mức không nhìn thấy) đến 29 (rất lớn). Thí dụ:

  [size=9]Xin chào[/size]

  Sẽ trở thành Xin chào

  Hay

  [size=24]Xin chào[/size]

  Sẽ trở thành Xin chào

Trở về đầu trang
Kết hợp các thẻ với nhau
Thí dụ:

[size=18][color=red][b]Xin chào[/b][/color][/size]

Sẽ trở thành Xin chào

Các bạn nên chú ý đến thứ tự của thẻ mở phải ngược với thẻ đóng (thẻ nào mở đ u tiên phải được đóng sau cùng và ngược lại). Thí dụ dưới đây là các thẻ bất hợp lệ vì sai thứ tự:

[b][u]Như v y là sai[/b][/u]
Trở về đầu trang

Tạo danh sách
Tạo danh sách không c n thứ tự
Bạn tạo danh sách theo kiểu không c n thứ tự bằng cách dùng thẻ [list][/list] với các thẻ con [*] cho mỗi mục. Thí dụ:

[list]
[*]Red
[*]Blue
[*]Yellow
[/list]

Sẽ trở thành:
 • Red
 • Blue
 • Yellow

Trở về đầu trang
Tạo danh sách có thứ tự
Bạn tạo danh sách có đánh số thứ tự cho mỗi mục con bằng cách dùng thẻ [list=1][/list], nếu muốn tạo danh sách theo thứ tự abc, bạn dùng thẻ [list=a][/list] với các thẻ con [*] cho mỗi mục. Thí dụ:

[list=1]
[*]Go to the shops
[*]Buy a new computer
[*]Swear at computer when it crashes
[/list]

Sẽ trở thành:
 1. Go to the shops
 2. Buy a new computer
 3. Swear at computer when it crashes
Hay

[list=a]
[*]The first possible answer
[*]The second possible answer
[*]The third possible answer
[/list]

Sẽ trở thành
 1. The first possible answer
 2. The second possible answer
 3. The third possible answer

Trở về đầu trang

Tạo liên kết
Liên kết đến 1 trang web khác
 • Để tạo liên kết từ 1 đoạn văn bản tới 1 địa chỉ URL bạn dùng thẻ [url=][/url]. Thí dụ:

  [url=http://www.phpbb.com/]Visit phpBB![/url]

  Sẽ trở thành, Visit phpBB!
 • Đơn giản hơn, bạn có thể dùng thẻ sau:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Sẽ trở thành, http://www.phpbb.com/
 • Hay khi bạn gõ địa chỉ liên kết, chúng sẽ tự động chuyển thành liên kết. Thí dụ: Bạn gõ dòng www.phpbb.com vào thông điệp, khi hiển thị chúng sẽ tự động chuyển thành www.phpbb.com.

 • Trở về đầu trang
Liên kết đến 1 địa chỉ email
 • Để liên kết tới 1 địa chỉ email bạn dùng thẻ:

  [email]netanh@yahoo.com[/email]

  Sẽ trở thành netanh@yahoo.com
  Hay đơn giản bạn chỉ c n gỏ 1 địa chỉ email vào thông điệp, chúng sẽ tự động chuyển thành liên kết khi hiển thị.

Trở về đầu trang
Liên kết 1 địa chỉ URL với 1 hình ảnh
Bạn có thể tạo mối liên kết từ 1 hình ảnh đến 1 địa chỉ URL bằng cách kết hợp thẻ [img][/img][url=][/url], thí dụ:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]


Trở về đầu trang

Hiển thị hình ảnh trong bài gửi
Thêm hình ảnh vào bài gửi
Bạn có thể chèn hình ảnh đang có trên Web vào bài gửi của bạn nếy bạn biết địa chỉ URL của ảnh bằng cách dùng thẻ [img][/img]. Thí dụ:

[img]http://forum.netanh.com/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif[/img]

Bạn có thể kết hợp với thẻ [url][/url] để tạo liên kết cho hình ảnh n y. Thí dụ:

[url=http://forum.netanh.com/][img]http://forum.netanh.com/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif[/img][/url]

Sẽ trở thành:Trở về đầu trang

Các định dạng chữ khác
Kèm Trích dẫn vào thông điệp trả lời
 • Bạn dùng thẻ [quote=""][/quote] nếu cần tự động điền thêm dòng thông báo giửa 2 dấu " khi hiển thị. Thí dụ:

  [quote="Mr. Blobby"]The text Mr. Blobby wrote would go here[/quote]


 • Khi hiển thị dòng chữ Mr. Blobby wrote: sẽ xuất hiện ngay trước ph n trích dẫn.

 • Để đơn giản bạn có thể dùng thẻ [quote][/quote], khi hiển thị chỉ có chữ Quote: được tự động chèn vào trước dòng trích dẫn.

Trở về đầu trang
Chèn Mã nguồn vào thông điệp: 
Để chèn Mã nguồn vào thông điệp:  dùng thẻ [code][/code]. Thí dụ:

[code]echo "This is some code";[/code]

Trở về đầu trang

Thời gian được tính theo giờ: [GMT + 7 Giờ]

Chuyển nhanh tới:  


D3net Forum v2.6 powered by phpBB Group
Developed © 2004 by MrDungX. Mods and addons by Smartors and others.