Hello GUEST [Log in]  
  V GALLERY  Album D3net-4  Autumn in Chicago

  Minnesota - Fall break Busy these days T_T!  
View Mode
Title: Autumn in Chicago
Added by: thino
Total Views: 1027
Last Modified: Jul 14, 2020 17:34:34
Total Comments: 4
Filename: minhinautumn2.jpg Filesize: 353.78 kb Dimensions: 800x1067

Download this picture Send Alert to Manager about this picture ! Send this picture to your friend(s)

thino: My newest picture.. I love the color of the fall

 Artist Commented on Oct 25, 2004 22:31:24
Em Minh càng ngày càng xinh ra hay là càng ngày càng ăn ảnh thế không biết :) !
 phoebs Commented on Oct 27, 2004 17:45:00
hêh, cây đẹp, người cũng đẹp :D :D
 oizo`ioi Commented on Nov 04, 2004 20:07:02
em Minh càng ngày càng tràn đầy sức sống ;))
 Kashmir Commented on Nov 06, 2004 10:19:49
Cây đẹp khiếp ...mấy bác thuộc trường phái ấn tượng mà nhìn thấy cảnh này là ngồi lì mà vẽ luôn đấy ,cũng ko rõ là có vẽ người không :))

View Mode
  Minnesota - Fall break Busy these days T_T!  

 VGallery v1.0 This page is generated in 0.099 sec Powered by VietPHP