Hello GUEST [Log in]  
  V GALLERY  Album D3net-4  Busy these days T_T!

  Autumn in Chicago cheerleading.jpg  
View Mode
Title: Busy these days T_T!
Added by: Artist
Total Views: 2394
Last Modified: Jul 14, 2020 17:34:33
Total Comments: 8
Filename: 102004.jpg Filesize: 338.22 kb Dimensions: 1280x960

Download this picture Send Alert to Manager about this picture ! Send this picture to your friend(s)

Artist: Busy these days T_T!

 MrDungX Commented on Oct 26, 2004 17:51:58
Ra dáng phết nhể.
Đầu lâu chưa gội hay là bôi gel chưa rửa thế :D

 anotherT Commented on Oct 26, 2004 22:50:15
Ko phải đâu anh B!u ạ, đấy là hậu quả của việc gội đầu = gel í mà >:)
mà trông Tít điệu thế nhỉ, làm dáng nữa :)):)):)) ;;)

 oizo`ioi Commented on Nov 04, 2004 20:07:51
công nhận -oloo
 thaouong Commented on Nov 04, 2004 20:57:15
what a cute picture
 Kashmir Commented on Nov 06, 2004 10:17:57
Chú Tít kiến trúc có khác ,chắc nhà nhiều vỏ hộp chai lọ với bao thuốc lá lắm đây:D
 JWoo Commented on Nov 06, 2004 22:26:21
tít điệu vãi lúa thế Tít ơi :-D

ơ mà Tít học Kiến trúc thật á ???

 Pamarro Commented on Nov 07, 2004 06:43:33
Trông hay phết nhỉ 8|. Này bao giờ làm con robot bằng vỏ thuốc lá tặng tôi nhá :-D. Hồi còn bé bố hay làm cho để nghịch :)).

Mà ông có con bracelet giống y của tôi -oloo

 Pandora Commented on Nov 22, 2004 17:49:52
Sao Pan lại thấy mặt nó cứ ngơ ngơ thế nào ấy nhỉ ? ;))

View Mode
  Autumn in Chicago cheerleading.jpg  

 VGallery v1.0 This page is generated in 0.1 sec Powered by VietPHP