Hello GUEST [Log in]  
  V GALLERY  Album Chân dung thành viên  'Nude' MrDungX :D

  Trà The MAN in fr of FTU entrance!  
View Mode
Title: 'Nude' MrDungX :D
Added by: MrDungX
Total Views: 2721
Last Modified: Jul 14, 2020 17:34:34
Total Comments: 7
Filename: nudedx.jpg Filesize: 15.26 kb Dimensions: 300x400

Download this picture Send Alert to Manager about this picture ! Send this picture to your friend(s)

MrDungX: Đú phát :D

 Hin Commented on Sep 16, 2004 16:16:50
Con gái hay con trai vậy???
 MrDungX Commented on Sep 18, 2004 11:24:24
Ối giời ơi :((
 Hin Commented on Sep 20, 2004 13:50:47
Chẹp chẹp
Nếu ko nhìn thấy tí râu ria lởm chởm và cái vòng vàng cộng với cái cổ rụt thì ai bảo là con trai nào??? Duh. haha. Xinh phết.

 oizo`ioi Commented on Sep 28, 2004 22:00:10
ai đấy :o Dũng dạo này toàn sưu tập ảnh các "anh" chẳng biết để làm gì ;))
 MrDungX Commented on Sep 30, 2004 14:16:31
Vòng bạc thôi, đeo đồ xịn nó giật cho đứt cổ :-D
Ảnh này thuộc serie "Nudeshelf" chụp xu-vơ-nia trước khi đi cạo :-D

 anotherT Commented on Oct 05, 2004 17:37:46
sao trông anh B!U lớn thế
hình như ai chụp nude trông cũng "lớn" lên bao nhiu nhể ;))

 oizo`ioi Commented on Nov 04, 2004 19:50:53
Uầy đây là Dũng á?
Mà em Trà nói thế là ý gì đấy? Xem bao nhiêu ảnh nude rồi ;))

View Mode
  Trà The MAN in fr of FTU entrance!  

 VGallery v1.0 This page is generated in 0.032 sec Powered by VietPHP